Brev til ansatte desember 2021

Brev til ansatte om mobilisering 17.12.2021

Therese Bjor Rønningen HR-direktør 

Diakonhjemmet Sykehus, 17.12.2021


​Til alle ansatte

Inf​​ormasjon om konsekvenser av gul beredskap for ansatte

Det vises til informasjon på Diagora om at sykehuset fra fredag 17.12.21 er satt i gul beredskap på grunn av pandemien. Gul beredskap innebærer at det åpnes for omdisponering av arealer, pasienter og personell.

Omdisponering av personell kan for den enkelte bety at man

  • blir pålagt å arbeide midlertidig ved andre enheter

  • blir bedt om å gjøre andre oppgaver

  • får endret arbeidstid på kort varsel

  • blir pålagt å jobbe overtid

  • får ferie inndratt

Beordring i beredskapssituasjon, hvor det er nødvendig av hensyn til forsvarlig drift, er en situasjon som er innenfor arbeidsgivers styringsrett. De tiltak arbeidsgiver iverksetter det enkelte sted vil også følgelig være det. Før slike tiltak kan iverksettes skal ledere og tillitsvalgte ha gode og åpne prosesser om behovet for dem, og inngripende tiltak vil kun bli iverksatt der det er absolutt behov for det. 

Sykehuset vil tilstrebe at man bare får nye oppgaver som man har kompetanse til å utføre, eller som man har faglig forutsetning for å lære. 

De vanlige reglene for forskjøvet arbeidstid og overtid gjelder. Det er iverksatt en administrativ ordning som gir spesielt berørte yrkesgrupper økt kompensasjon for ekstra arbeid. 

Denne informasjonen er utarbeidet i samarbeid med hovedtillitsvalgte fra NSF og Overlegeforeningen. 

Sykehusets ledelse opplever det som tungt å beordre slitne ansatte til å gå ekstra vakter gjennom julen, men slik situasjonen er nå har vi dessverre ikke noe valg. Klinikklederne oppfordrer oss alle til å må stå sammen og hjelpe hverandre så godt som mulig i denne vanskelige situasjonen, også på tvers av poster og klinikker. 

Vi vil takke alle for den ansvarsfulle innsatsen dere legger ned i arbeidet til det beste for våre pasienter. 


Med vennlig hilsen

Therese Bjor Rønningen
HR-direktør

Brevet i .pdf versjon: Brev til ansatte des21 (PDF)