Christian Krog Tamnes

Førsteamanuensis - Psykologisk institutt / Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

Førsteamanuensis Christian Krog Tamnes (Foto: UiO)

​Faglige interesser:

  • Strukturell og funksjonell hjerneutvikling i barndommen og ungdomsalderen
  • Nevrokognitiv utvikling i sammenheng med mental helse
  • Kognitiv utvikling, spesielt i domenene kognitiv kontroll, arbeidshukommelse, læring, og langtidshukommelse
  • Effekter av sosial og emosjonell informasjon på kognitive prosesser
  • Prediktorer og risikofaktorer i nevrokognitiv utvikling
  • Multimodal hjerneavbildning (MRI, DTI, EEG)

Prosjekt: 

Forskerprofil og publikasjoner:Fant du det du lette etter?