Diakonisykepleie

En diakonisykepleier skal bidra til å øke bevisstheten om sykehusets kjerneverdier.

Diakonisykepleie er et pasientnært tilbud på alle sengeposter ved Diakonhjemmet Sykehus. Dedikerte sykepleiere fokuserer på verdibevissthet gjennom daglige relasjoner og oppgaver med pasienter og pårørende. Diakonisykepleiernes utfordring er å skape en kultur på avdelingen som kan bidra til å øke bevisstheten om sykehusets kjerneverdier. Dette er med på å styrke kompetansen hos de ansatte, slik at de tar beslutninger de har tenkt nøye gjennom og kan stå inne for.  

Ved Voksenpsykiatrisk avdeling på Vinderen inviteres alt behandlings- og miljøpersonale til Verdiforum. Verdiforumet er en tverrfaglig refleksjonsgruppe som avholdes en time annenhver uke. Temaene dreier seg om hvordan verdiene lever og får plass i sykehushverdagen. Eksempler på temaer: skam, håp, krenkelser, fysisk og åndelig smerte, latterliggjøring i arbeidsmiljøet, om å være best, motstand mot endring, behovet for å være stille, om tristhet.


Fant du det du lette etter?