Emnekurs geriatri høsten 2021

3. -9. november:

Søvnvansker hos endre - Alternativer til b-preparater
Asgeir Bragason, Overlege og psykiater
Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, Diakonhjemmet sykehus

Osteoporose: Hvordan styrke skjelettet
Anette Hylen Ranhoff, Professor og seksjonsoverlege geriatri og slag
Diakonhjemmet sykehus

02. november:

Blodtrykksmedisiner til skrøpelige eldre
HOT or NOT?

Anette Hylen Ranhoff
Professor v/Klinisk insitutt, UiB

Polyfarmasi - Hvordan rydde i medisinlistene
Rita Romskaug, Lege i spesialisering geriatri ved OUS og stipendiat ved UiO

L​indring ved livets slutt
Seksjonsoverlege Anne K. Gulsvik

Akutt funksjonssvikt - Må det legges inn?
Camilla Hem, Lege i spesialisering, indremedisin og geriatri​

Multimorbiditet og skrøpelighet​​
Camilla Hem, Lege i spesi​​alisering, indremedisin og geriatri


​26. oktober:

Demens, utredning og behandling
"Den gode henvisning"

LIS Cathrine Helgesen

Førerkortvurdering, ergoterapeutens tester
Spes.ergoterapeut Ellen Clark

Førerkort ved geriater
Overlege Reehman Ul-Haq Qazi

Nevropsykiatriske symptomer ved demens
PhD, overlege Sigurd Evensen

Samtykkekompetanse og tvang
PhD, overlege Sigurd Evensen

Svimmelhet, hva skal vi gjøre med det?
LIS Cathrine Helgesen

 ​

Fant du det du lette etter?