Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken

​Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken gir tilbud til pasienter og pårørende som trenger hjelp til å mestre sykdom eller som har både psykisk og somatisk sykdom. Enheten har en akutt tjeneste for inneliggende pasienter, og en helsepsykologisk tjeneste for pasienter som er får sin medisinske behandling ved Diakonhjemmet sykehus.

Akutt tjenesten bistår ved behov for akutt psykiatrisk kartlegging og konsultasjon til inneliggende pasienter/pårørende (for eksempel krisereaksjoner på alvorlig sykdom, psykisk sykdom, selvmordsforsøk).

Den helsepsykologiske tjenesten gir tilbud til pasienter/pårørende som får sin medisinske oppfølging ved sykehuset for eksempel utmattelse, smerte, søvnvansker, angst, depresjon, mestring av kronisk sykdom, sprøytefobi). Det er behandlende lege som henviser.

Enhetsleder:
Psykologspesialist Nina Lang
Tlf: 22 45 40 43
E-post: nina.lang@diakonsyk.no

Besøksadresse: Diakonveien 12, 0370 Oslo
Postadresse: Postboks 23, Vinderen, 0319 Oslo


Fant du det du lette etter?