Enheter ved avdelingen

​Allmennpsykiatrisk døgnenhet

Enheten tilbyr hjelp til personer som opplever så store psykiske plager at det medfører vanskeligheter med å fungere i hverdagen.

Vi kan bidra med gode og forutsigbare rammer, en seng å sove i, regelmessige måltider og mennesker å snakke med når man trenger det. Enheten har et behandlerteam som består av lege, psykolog, sykepleier, sosionom, fysioterapeut, ergoterapeut og ernæringsfysiolog. Det er også mulighet for samtaler med sykehusprest eller representant for eget trossamfunn.

Teamet foretar kartlegging og utredning, starter behandling og planlegger et videre behandlingstilbud i det øvrige behandlingsapparatet. I tillegg til mulighet for medisinsk behandling og individuelle samtaler vil en stor del av behandlingen skje i form av gruppeaktiviteter. Det legges opp til at man selv er deltakende i planleggingen av egen behandling slik at denne tilpasses den enkeltes behov og utfordringer.

Enhetsleder: Calle Nesvåg / Tlf: 22 02 99 20
Besøksadresse: Forskningsveien 7, inngang A2
Postadresse: Postboks 23 Vinderen, 0373 Oslo

Akuttpsykiatrisk døgnenhet

Akuttpsykiatrisk døgnenhet tilbyr hjelp til personer som har så store psykiske plager at det medfører vanskeligheter med å fungere i hverdagen.

Enheten har øyeblikkelig-hjelp-ansvar og tar imot pasienter etter at de har blitt vurdert på legevakten, hos fastlege eller på poliklinikk. Døgnenheten gir behandling av akutte kriser. Behandlerteamet består av lege, psykolog, sykepleier, sosionom, fysioterapeut og ergoterapeut. Det er også mulighet for samtaler med sykehusprest eller representant for eget trossamfunn. Teamet foretar kartlegging og utredning, starter behandling og planlegger et videre behandlingstilbud i det øvrige behandlingsapparatet.

Enhetsleder: Henning Meling / tlf: 22 02 99 15 
Besøksadresse: Forskningsveien 7, inngang A5, 0373 OsloPostadresse: Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo 


Fant du det du lette etter?