oppsummering

Ergoterapidagene gruppearbeid

Her er oppsummering av gruppearbeidet fra ergoterapidagene. 

1) Bruker dere andre begreper enn aktivitetsregulering? Hvilke begreper og hvorfor?

Mange bruker begrepet aktivitetsregulering. Regulere opp eller ned. Noen bruker begrepet mestringssamtaler, aktivitetsbalanse, aktivitetsprioritering, aktivitetsporsjonering, aktivitetskalkulering, hverdagsmestring, hverdagsliv og mestring. 

Noen få bruker ordet energiøkonomisering, men i mindre grad enn før. Flere snakker om balanse mellom arbeid og fritid. 

Noen kommenterer at det viktigste er hva vi gjør, ikke nødvendigvis hvilket begrep vi bruker


2. Hva gjør dere sammen med pasienter (individuelt eller i gruppe) når dere jobber med aktivitetsregulering? Marker det dere vektlegger/har mest fokus på!

- Aktivitetsobservasjon (individuelt) med pulsklokke
- Kartlegge en hverdag, hvilke aktiviteter pasienten gjør og hvilke utfordringer pasienten har. Noen fargelegger eller bruker koder for å se hvor krevende aktivitetene er, hvilke aktiviteter som gir fornyet energi etc. 
- Kartlegge fatigue: BRAF (fysisk, kognitiv eller emosjonell fatigue), NRS-score på mestring av fatigue)
- Viktigere å score NRS på mestring enn på fatigue? 
- COPM
- KDA-skjema
- Aktivitetskalkulator
- Bruker mye tid på bevisstgjøring og informasjon
- Viktig å spørre pasienten om mestringstro (NRS-skala bør være 7 eller høyere)
- Seigmann-oppgave
- Energigraf
- Aktivitetssirkel/ADL-sirkel/24 timers hjul både som kartlegging og planlegging
- Lage dagsplan/ukeplan
- Kognitiv diamant (tanker som hemmer og fremmer endring og mestring) og ABCD-skjema
- Ustrukturert tiltak, samtaler og tips underveis, skulle gjerne hatt mer strukturerte verktøy
- Pasienten har behov for å bli lyttet til og tatt på alvor
- Balanse jobb/privatliv. Bruke WES-RC for å se på utfordringer/bekymringer ift jobb.  
- Aktivitetskalkulator kan oppfattes som overveldende
- Biopsykososial modell brukes som utgangspunkt
- Kartlegge aktivitetstappende og aktivitetsgivende aktiviteter med sol/sky-oppgave, og videre fokus på tiltak
- Flere snakker om fatigue og akt.reg på LMS-kurs
- Fine spørsmål: «visst du skulle startet med noe i morgen, hva ville de ha vært?» 
  Etter 2 uker: «hva har du gjort?»
- Hvor trykker skoen-oppgave
- Hvilke hindringer står i veien for endring? 
- Se på aktivitetsmønstre: overaktiv, underaktiv, svingende aktivitetsnivå

3. Gjennomføring av poliklinisk aktivitetsreguleringsgruppe. Hva tenker dere om:

Inklusjonskriterier:
Revmatisk sykdom 
Alle som har som mål å få økt overskudd og som sliter med fatigue
Fatigue og  inflammatorisk leddsykdom 
NRS-score 4 og oppover
Alle burde være med, men fatigue bør være kartlagt med BRAF eller FFS
Ikke diagnosespesifikt, men de som sliter med fatigue
De som er motivert (f.eks etter informasjonsmøte)
Alle som er i ferd med å falle ut av arbeidslivet og har vansker med å mestre revmatisk sykdom

Eksklusjonskriterier: 
Språkvansker og kognitiv funksjon 
Fibromyalgi og artrose - egne grupper
Høy sykdomsaktivitet
Nyoppstått sykdom/tidlig fase av sykdom 
Sosial angst?

Antall deltagere: 
Alle gruppene svarte mellom 4-6 deltakere. 4 kan være litt sårbart. 

Tidsperspektiv (hvor mange samlinger, hvor lang tid pr samling, hvor lang tid mellom samlingene):
- 3 gruppesamlinger på 1 time. 1 uke mellom de to første gruppene, 2 uker mellom de to siste. 
- 3 samlinger?
- Mellom 2 og 4/5 samlinger. Vente 2-3-4 uker før neste samling. 
- Video/telefonoppfølging etter 1-2 mnd?
- 3-4 uker mellom 1-2 samling 

Gjennomføring av poliklinisk aktivitetsreguleringsgruppe fortsetter… 

Forslag til innhold i samlingene:
- Det som står på spørsmål 2
- Først individuell kartlegging for å velge ut hvem som blir med
- Informasjon om fatigue
- Kartlegging av nåværende aktivitetsnivå
- Biopsykososial modell
- Fokus på strategier (aktivitetsplanlegging og mentale strategier) 
- Overføring til praksis (hva har du lyst til, hva er realistisk å få til)
- Skriftlig materiale
- Terapeuten viktig, ikke «skylde på» pasienten

Pedagogiske metoder: 
- Helsepedagogikk 
- Legge til rette for at pasientene føler seg trygge på å dele og være aktive 
- Hjemmeoppgaver mellom samlingene
- VARK
- Taushetsplikt 
-Kombinasjon av informasjon, refleksjonsoppgaver, diskusjon og hjemmeoppgave
- Kommune overta etter endt gruppetilbud (de har mye kompetanse)


Forslag til hvordan man kan måle effekt av gruppedeltagelse:
Elektronisk spørreskjema, pasientens egenopplevelse
Questback
COPM (rescore)
NRS-score
Effekt er ikke lett å måle… Heller måle nytteverdi for pasienten.
Måle mestring
Målet er ikke nødvendigvis at fatigue-score skal bli bedre, men at de mestrer hverdagen bedre

Fant du det du lette etter?