Etikkveileder

Det å arbeide med syke mennesker krever ikke bare faglighet. Det har også en moralsk side.

Pasienter og pårørende møter sykehuset med mer eller mindre uttalte ønsker: om å bli frisk, om å bli behandlet med respekt og verdighet, om å bli møtt med tillit og omtanke. Møtet mellom pasienter, pårørende og sykehusets ansatte utfordrer på alle nivåer. Det kreves faglig kompetanse og tekniske ferdigheter, men i like stor grad etisk innsikt og moralsk skjønn. 

Denne etikkveilederen er en veileder. Den er altså ikke en samling fasitsvar. Svarene er det du som til syvende og sist må finne frem til, sammen med dine kolleger - og pasienten, der det er aktuelt.

Fant du det du lette etter?