For fastleger og andre henvisere

Informasjon, kurs og nyheter for deg som henviser til Diakonhjemmet Sykehus

Kurs og møter

 • Klinisk kommunikasjon for leger 2019

  Evnen til å kommunisere godt med pasient og pårørende er ett av våre viktigste verktøy i arbeidshverdagen. Derfor er kommunikasjon et satsingsområde for Diakonhjemmet Sykehus.

 • Kontaktmøter for leger 2019

  Kontaktmøtene for leger er godkjente av Oslo Legeforening som tellende møteserie i videre- og etterutdanning i spesialiteten allmennmedisin, begrenset oppad til 20 timer per år.

 • Tverrfaglig klinisk kommunikasjon - 4 gode vaner. 30. og 31. oktober 2019

  Tverrfaglig samarbeid i en hektisk hverdag gir utfordringer til hvordan vi kommuniserer med hverandre på en konstruktiv måte som fremmer god pasientbehandling. Kurset fokuserer på verktøy som fremmer konstruktiv kommunikasjon i team.

Nyheter

 • 24.09.2019
  Ny anbefaling for behandlingsmål for LDL-kolesterol

  Nye europeiske behandlingsmål ved kolesterolsenkende behandling av pasienter med høy risiko er: LDL-kolesterol <1,4 mmol/l. Kardiolog Erik Øie understreker at de nye behandlingsmålene fra den europeiske hjerteforeningen (ECS) ennå ikke er v...

 • 24.09.2019
  Korte ventetider for brokk- og galleoperasjoner

  Kirurgisk avdeling melder om god kapasitet og korte ventetider på galle- og brokkoperasjoner. Ventetidene på gallestensoperasjoner er for tiden fire uker for utredning, tre uker for dagbehandling og tre uker for behandling som krever innleggelse.

 • 20.09.2019
  Kurs om Irritabel tarmsyndrom (IBS) for pasienter/pårørende

  Lærings- og mestringssenteret tilbyr kurs om IBS for pasienter/pårørende.

 • 20.09.2019
  Utvidet tilbud innen anoproktologi

  Ylva Sahlin, dr. med og spesialist i gastrokirurgi er nå tilknyttet gastrokirurgisk seksjon på Kirurgisk avdeling. Sahlin er en erfaren kirurg innen avansert anoproktologi. 

 • 19.09.2019
  Artrosekurs for fastleger

  Praksiskonsulenter og fysioterapeut har laget et undervisningsopplegg om artrose. Artrosekurset består av fem filmer á cirka fire minutter, der revmatolog, fastlege, fysioterapeut, ergoterapeut og ortoped presenterer de viktigste behandling...

 • 19.09.2019
  Tilbud om søvnutredning

  Det er for tiden god kapasitet og ingen ventetid på søvnregistrering og maskebehandling ved lungeseksjonen på Medisinsk poliklinikk.

 • 19.09.2019
  Kjetil Bergsmark ny avdelingssjef for Revmatologisk avdeling

  Kjetil Bergsmark er ny avdelingssjef for Revmatologisk avdeling. Han er revmatolog, og har jobbet på Diakonhjemmet Sykehus siden 2001. Han har de siste årene ledet den kliniske tjenesten på Revmatologisk avdeling, og har siden april 2018 væ...

 • 06.06.2019
  Henvisninger til ultralyd - DVT

  Fastlegene kan henvise direkte til ultralyd ved Radiologisk avdeling ved spørsmål om DVT. I noen tilfeller er henvisningen mangelfull og indikasjonen uklar, dette gjør det vanskelig å prioritere hastegrad. Avdelingen oppfordrer til å bruke...

 • 06.06.2019
  Radiologisk avdeling stenger for kopisvar til fastleger på henvisninger rekvirert av sykehusleger

  I februar endret Radiologisk avdeling sine rutiner for utsending av kopi av røntgensvar, slik at fastleger også fikk svar på røntgenundersøkelser rekvirert av sykehusleger. Reaksjonene på dette har vært delte, nå har avdelingen stengt av fo...

 • 04.06.2019
  Slagsløyfen - en dør inn

  Akuttsløyfen for pasienter med hjerneslag som oppholder seg i Oslo ble endret fra 6. mai 2019. Dette er et samarbeid mellom OUS, Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg sykehus. 

 • 15.05.2019
  Felles ansvar å rydde i reseptformidleren

  Sykehusapoteket har avdekket mange potensielt farlige situasjoner med feilmedisinering av pasienter, grunnet manglende orden i Reseptformidleren. Det pågår en opplæringskampanje blant sykehuslegene kalt «Respekt for Reseptformidleren». Vi ø...

 • 15.05.2019
  Risikofaktorer for infeksjon ved protesekirurgi

  Henvisningen bør opplyse om følgende risikofaktorer: Nylig gjennomgått eller pågående infeksjon (f eks. UVI), anemi (Hb), diabetes (HbA1c), nyresvikt (kreatinin), overvekt (KMI), røyking og alkoholoverforbruk.

 • 15.05.2019
  Velkommen til Møteplass Oslo - neste er revmatologi

  Møteplass Oslo arrangerer fire kveldsmøter i året for fastleger, kommunalt ansatte leger og sykehusleger. Onsdag den 11. september er temaet revmatologi.

 • 15.05.2019
  Pakkeforløp psykisk helse og rus

  Det er innført pakkeforløp i psykisk helse og rus, der somatisk helse og levevaner også har en sentral plass. Pasientens symptombilde er avgjørende for rettighetsvurdering. Fastlegene vi få tettere informasjon i behandlingsforløpet.

 • 03.05.2019
  Velkommen til lukket Facebookgruppe for leger som henviser til Diakonhjemmet Sykehus

  Diakonhjemmet Sykehus har i samarbeid med praksiskonsulentene opprettet en lukket Facebook-gruppe som informasjonskanal for leger som henviser til sykehuset. 

 • 02.05.2019
  Palliativt team styrket

  Tonje Sandblost begynte som overlege i Palliativ team ved Diakonhjemmet sykehus 21. januar. Sykehuset har dermed for tiden to sykepleiere og to leger med hovedoppgave å gi smerte- og symptomlindring til både inneliggende og polikliniske pas...

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.