Coronavirus - råd til fastleger

Les om alternativene dersom pasienten trenger sykehusinnleggelse.

Dersom pasienten trenger sykehusinnleggelse

- Og det er reell mistanke om 2019-nCoV, tar høysikkerhetsisolatet ved OUS Ullevål gjerne imot fra Diakonhjemmet Sykehus sektor. Det er ikke godkjente luftsmitteisolater ved Diakonhjemmet Sykehus

- Og det er usikkerhet knyttet til om det er reell mistanke om smitte med 2019-nCoV, anbefales det å diskutere hvert enkelt tilfelle med vakthavende lege på infeksjonsmedisin Ullevål eller Smittevernvakten på FHI. 

Det er mulig disse kriteriene vil endres i tiden som kommer, etter hvert som vi lærer mer om tilstanden

Pasienter som har påvist infeksjon med 2019-nCov og antatt behov for intensivbehandling bør som hovedregel innlegges direkte ved et universitetssykehus.

Se fhi.no: Råd til helsepersonell