Diakonhjemmet Sykehus åpner for dialogmeldinger

Dialogmeldinger mellom sykehus/helseforetak, fastleger og øvrig legetjeneste i kommunen, er en sikker elektronisk dialog mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Fra 19. mai 2020 bruker alle avdelinger innen somatikk og psykisk helse og rus ved Diakonhjemmet Sykehus dialogmeldinger. Fagsystemer for laboratorie- og røntgenundersøkelser kan foreløpig ikke sende eller motta dialogmeldinger 

 

​Dialogmeldinger er et verktøy for koordinering og samordning i et pasientforløp. Hensikten er å erstatte telefonaktivitet og feilbruk av henvisninger. 

Dialogmeldingene skal ivareta mer generelle behov for kommunikasjon ved oppfølging av pasienter ved spørsmål rundt epikrise og henvisning og ved oversendelse av prøvesvar og annen behandlingsrelatert informasjon. 

Helse Sør-Øst har utarbeidet felles kjøreregler og brukerveiledninger for de involverte i pasientforløpene:

Kjøreregler for bruk av dialogmeldinger

Brukerveiledninger:
CGM Allmenn-Dialogmelding

SystemX-Dialogmelding

Infodoc plenario-Dialogmelding

Pricoc-Dialogmelding