HELSENORGE

Emnekurs i gastrologi og gastrokirurgi for allmennleger

Sykehusets gastrologer, gastrokirurger og praksiskonsulenter inviterer allmennleger i spesialisering og fornyelse av spesialisering til emnekurs.

Deltakerne vil få aktuell oppdatering innen gastroenterologi/gastrokirurgi.

22. + 29. mars + 5. april, kl 16.30 - 21.
Servering fra kl 16.00.

I auditoriet i DBL-bygget, Diakonveien 18.
Pris: Kr 4 600 (inkl servering).
Påmelding innen 16. mars

Kurset er godkjent av Den norske legeforening som emnekurs med 15 timer/15 poeng. 

Se program, praktisk info og påmelding:
Emnekurs i gastrologi og gastrokirurgi​