HELSENORGE

Emnekurs i geriatri for allmennpraktiserende leger

Praksiskonsulent og overleger ved Medisinsk avdeling inviterer til emnekurs i geriatri 26. oktober, 2. og 9. november, kl 16.30 - 21. Kurset er meritterende med 15 timer/kurspoeng.

​Leger ved Medisinsk avdeling vil forelese over aktuelle utfordringer innen geriatri:
- Demens, nevropsykiatriske symptomer, førerkortvurdering, samtykkekompetanse og tvang, svimmelhet, polyfarmasi, akutt funksjonssvikt, blodtrykksbehandling, lindrende behandling, multimorbiditet og skrøpelighet, søvnvansker, osteoporose, cerebrovaskulær sykdom,hjertesvikt og nyresvikt.

Program, praktisk informasjon og påmelding:
Klinisk emnekurs i geriatri for allmennpraktiserende leger

Målgruppen er leger under utdanning og spesialisering i allmennmedisin, sykehjemsleger og andre interesserte leger.

Sted: Auditoriet, DBL-bygget
Pris: Kr 4 600 (inkl servering)
Frist for påmelding: 11. oktober

Kurskomite:
Seksjonsoverlege Anette Hylen Ranhoff
Overlege Sigurd Evensen
- begge medisinsk avdeling, Diakonhjemmet sykehus
Spesialist i allmennmedisin og PKO medisinsk avdeling Elise Dale

Kurskontakt:
Elise Dale: elise.dale@diakonsyk.no