Ett års stilling for fastlege ved BUP Vest

Er du fastlege og nysgjerrig på barne – og ungdomspsykiatri? Nå har du muligheten til å jobbe et år ved BUP Vest.


Bilde fra inngangen til bygg C og D på Vinderen

​BUP Vest dekker bydelene Ullern og Frogner, men har pasienter fra flere bydeler, spesielt Vestre Aker. Vi utreder og behandler barn og ungdom mellom 0 og 18 år, inkludert gravide som strever med samspill og tilknytning til barnet. VI jobber tett med familiene, med skole, barnevern og andre aktører i kommunen.

Arbeidshverdagen til en lege i BUP er variert og spennende. Legen har hovedansvar for somatisk undersøkelse og oppfølging av medisinering. I tillegg deltar legen i tverrfaglige team og behandling av pasienter alene og sammen med andre. Veiledning og samtaler med pårørende/foreldre og veiledning og samarbeid med førstelinjetjenester, skoler og barnehager er blant oppgavene.

Vi tilbyr et hyggelig, kompetent og sosialt arbeidsmiljø med erfarne fagpersoner fra flere faggrupper. Vi har en solid legegruppe med erfarne leger som har ukentlige fagmøter. Fastlegen som kommer til oss vil få 1 times veiledning hver uke av spesialist i barne - og ungdomspsykiatri og god tilgang til «ad-hoc» veiledning.

VI ønsker også at fastlegen skal hjelpe oss til bedre samhandling med fastlegegruppa. Vi trenger derfor at du som søker har tanker og ideer om hvordan vi skal få det til. 

Vi søker etter både deg som trenger et sykehusår til spesialiseringen i allmennmedisin og deg som er spesialist og ønsker et «annerledesår».

Interesserte kan ta kontakt med avdelingsleder Trude Fixdal:
TrudeCharlotte.Fixdal@diakonsyk.no

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP Vest)