HELSENORGE

FACT-team innen alderspsykiatri, psykose- og allmennpsykiatri og rus

FACT står for "Flexible Assertive Community Treatment" og kan oversettes til fleksibelt, aktivt oppsøkende behandlingsteam i lokalmiljøet. FACT-teamene i Diakonhjemmet sektor er et samarbeid mellom de psykiatriske avdelingene på Diakonhjemmet sykehus, bydelene Vestre Aker, Frogner og Ullern og velferdsetaten i Oslo kommune.

Nærbilde av overlege alderspsykiatri
Psykiater Margrethe Stensson er aktiv i i FACT-teamet for eldre på Alderspsykiatrisk avdeling

Teamene er tverrfaglige og består av fagpersoner fra sykehuset og bydelene. Målgruppen er særlig psykisk syke som det vanlige hjelpeapparatet i bydelene ikke har kontakt med eller kan nå, blant annet de som isolerer seg eller ikke møter opp til avtaler.

Helsedirektoratet: FACT-team

Fire FACT-team
Diakonhjemmet sykehus er involvert i fire ulike FACT-team:

02.10.2020:

Henvisning
Henvisningen sendes til inntaksteamene ved hhv Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen og Alderspsykiatrisk avdeling Tåsen, som vurderer hva som er egnet behandling.