Felles ansvar å rydde i reseptformidleren

Sykehusapoteket har avdekket mange potensielt farlige situasjoner med feilmedisinering av pasienter, grunnet manglende orden i Reseptformidleren. Det pågår en opplæringskampanje blant sykehuslegene kalt «Respekt for Reseptformidleren». Vi ønsker å forbedre kvaliteten i bruk av e-resept, og oppfordrer fastlegene til å gjøre det samme. 

Reseptformidleren
Reseptformidleren

Våren 2018 ble det innført e-resept ved Diakonhjemmet Sykehus. Alle avdelinger bruker nå e-resept og vi har de siste to månedene hatt fokus på riktig bruk av denne reseptformen. 

Praksiskonsulentene ved sykehuset har sammen med sykehusapotekets farmasøyt Randi Hukari gitt opplæring til legene gjennom kontaktmøter og kvalitetsmøter.  Det er særlig viktig å gå inn i Reseptformidleren og rydde i denne. Når det skrives en e-resept, sendes denne elektronisk til en sentral database kalt Reseptformidleren. 

Pasientene har innsyn i Reseptformidleren via Helsenorge.no. De har også mulighet for utskrift fra Reseptformidleren via Helsenorge.no og apotek, og bruker ofte den som sin legemiddelliste.

Sykehusapotekets farmasøyter ser daglig farlige eksempler på feilmedisinering og dobbelforskrivning, grunnet manglende redigering av Reseptformidleren. Apoteket må ofte kontakte sykehus og legekontor, da det foreligger åpenbare feil som kan være farlige for pasienten.

Vi oppfordrer også fastlegene til å ha økt fokus på rydding i Reseptformidleren fremover.