Håndbok i klinisk helsepsykologi

Sykdom og skade i kroppen innebærer både fysiske og psykiske belastninger. Denne boken retter seg mot deg som behandler pasienter med somatisk sykdom eller skade

Forsiden av boken
Håndboken er skrevet av psykologspesialistene Torkil Berge, Elin Fjerstad, Ingrid Hyldmo og Nina Lang ved ved Diakonhjemmet Sykehus  (Foto: Fagbokforlaget)

Sykdom og skade i kroppen innebærer både fysiske og mentale belastninger. Det er ikke bare kroppen som blir rammet, men hele mennesket, med følelser, tanker og relasjoner. Mange trenger hjelp til å mestre smerter, utmattelse, søvnproblemer og psykiske plager og samtidig ta vare på livet. Håndboken er skrevet av psykologspesialistene Torkil Berge, Elin Fjerstad, Ingrid Hyldmo og Nina Lang ved Diakonhjemmet Sykehus og retter seg mot deg som behandler pasienter med somatisk sykdom eller skade.

Håndboken er skrevet for deg som behandler pasienter med somatisk sykdom eller skade. Ditt arbeidssted kan være i primær- eller spesialisthelsetjenesten, i somatisk eller psykisk helsevern, som lege, sykepleier, sosionom, fysioterapeut, farmasøyt, ernæringsfysiolog, ergoterapeut, psykiater, psykisk helsearbeider, psykiatrisk sykepleier, prest, diakon, helsesekretær, psykolog eller kanskje noe ganske annet. Du kan også være student på vei inn i en av disse profesjonene. Den gir deg nyttig kunnskap og godt dokumenterte metoder i din bistand til pasienter med et bredt spekter av sykdommer og plager.