Henvisning kirurgi

​Gastrokirurgi, Kirurgisk poliklinikk

Henvisningen bør inneholde

 • Hva gjelder henvisningen
  • Operasjonsvurdering
  • Koloskopi, gastroskopi, rektoskopi
  • Utredning
 • Aktuell sykehistorie
  • Symtpomer
  • Symptomdebut
  • Følgene av symptomene
  • Alarmsymptomer
   • Blod i avføringen
   • Endringer i avføringsmøndter
   • Jernmangelanmei
   • Vekttap, nattesvette, ol.
 • Utredning hos fastlegen
  • Rektaleksplorasjon: det er ønskelig med rektoskopi ved proktologiske problemstillinger; hemorroider ol.
  • Laboratorieprøver: Hb, ev Na, K, Kreat, INR, leverprøver inkl bilirubin, ferritinin
  • Hemofec x 3, ev fecaltest x 2
  • Billeddiagnostikk hvis aktuelt, UL el CT
   CD + beskrivelse sendes med henvisning, evt tar pasienten med seg CD og beskrivelsen. Dette gjelder dersom undersøkelsene er utført ved eksternt røntgeninstitutt
 • Relevante tidligere symptomer, operasjoner
 • Medisinhistorie

Ortopedi, Senter for ortopedi og revmatologi (SOR)

Målgruppe

Pasienter som henvises for vurdering av spesialist i ortopedi der det er spørsmål om operasjonsindikasjon grunnet smerter i ledd, muskler og/eller nedsatt funksjonsevne.

Utenfor målgruppen 

Vi tilbyr ikke utredning av rygglidelser og pasienter under 18 år  

Problemstilling

 • Hensikt med henvisningen, gjerne tentativ diagnose
 • Hvilket ledd er affisert?
 • Spørsmål om operasjonsindikasjon?
 • Resultat av tidligere behandling f.eks. fysioterapi, NSAID, operasjon.
 • Pasientens motivasjon for operasjon 

Aktuelle symptomer 

Kort sykehistorie med grad av plager:

 • Smerteintensitet og tilstandens varighet
 • Hvile og nattsmerter
 • Nedsatt funksjonsevne
 • Sykmeldt?

Funn

Klinisk u.s. med lokal status 

Billeddiagnostikk

Fordel at radiologisk u.s. gjøres på Diakonhjemmet Sykehus. Beskrivelse kopieres til henvisning. 

Tidligere sykdommer

 • Koronarsykdom, stenter, cerebrovaskulære episoder, tromboser 
 • Kols
 • Diabetes med Hba1c
 • Nyrestatus med kreatinin
 • Anemi
 • Overvekt med BMI
 • Tidligere kirurgi med komplikasjoner
 • Nylig gjennomgått eller pågående infeksjon  

Annet

Røyking/alkohol
Allergi
Faste medisiner

Pakkeforløp for kreft

På Diakonhjemmet Sykehus tar vi imot henvisninger og utreder følgende pakkeforløp innen kirurgi:

 • Tykk- og endetarmskreft
 • Føflekkreft
 • Metastaser med ukjent utgangspunkt
 • Aktuelle øvrige pakkeforløp

Ved begrunnet mistanke om ovennevnte kreftformer: 
Send elektronisk henvisning til Kirurgisk avdeling med prioritet Pakkeforløp for kreft

Henvisningen må inneholde opplysninger hvor det fremkommer begrunnet mistanke om kreft. 

Ved spørsmål, ta kontakt med Kirurgisk avdeling: 22 45 46 40.

Helsedirektoratet: Pakkeforløp kreft 

 

 


Fant du det du lette etter?