Henvisning revmatologi

​Revmatologi, Senter for ortopedi og revmatologi

Målgruppe 

Mistanke om systemisk inflammatorisk leddsykdom.
Artrose i fingerledd med funksjonssvikt og mye smerter.
Sekundær, vedvarende inflammasjon i artroseledd med tanke på injeksjonsbehandling.

Utenfor målgruppe 

Mistanke om bindevevssykdom. Disse pasientene skal henvises til revmatologisk poliklinikk på Rikshospitalet/OUS.

Henvisningen bør inneholde

 • Hensikt med henvisningen, gjerne tentativ diagnose
 • Tidligere revmatiske sykdommer; tidsfestet og kort om eventuell behandling
 • Andre tidligere eller kroniske sykdommer av betydning. Allmennsymptomer.
 • Aktuell sykehistorie og symptomer: Leddhevelser, smerter, stivhet, funksjonsevne. Oppgi hvilke ledd som er affisert og varighet av symptomene.
 • Aktuelle kliniske funn (som hovne ledd, mulig synovitt, bevegelsesutslag).
 • Aktuelle blodprøvesvar: CRP, SR, anti-CCP, ANA, RF. Urinsyre. HLA B27 ved mistanke om spondyloartritt eller reaktiv artritt.
 • Resultat av billeddiagnostikk av ledd der dette foreligger (Svar fra tidligere bildediagnostikk ønskes vedlagt. Ny undersøkelse er som regel ikke nødvendig før henvisning til revmatolog, men gjøres det likevel anbefales henvisning til Diakonhjemmets Radiologiske avdeling. Ikke forsink henvisningen ved akutt artritt).
 • Faste medisiner, allergier.
 • Sosialt/arbeidssituasjon/stimulantia (type arbeid, stillingsstørrelse, eventuelt trygdeytelser. Røykestatus)

Det er en stor fordel for Senter for ortopedi og revmatologi å motta all informasjon samlet. Vent helst med å sende henvisningen til svarene foreligger og kan vedlegges.

Husk mobilnummer til pasienten.

Ved sterk mistanke om inflammatorisk leddsykdom anbefaler vi å henvise til Senter for ortopedi og revmatologi uten å gjøre billeddiagnostisk utredning på forhånd.

Ved akutt artritt hos tidligere leddfrisk pasient eller artritt med sterke smerter og/eller nedsatt allmenntilstand anbefaler vi å konferere med vakthavende revmatolog for snarlig vurdering på poliklinikken. Ring sykehuset sentralbord tlf. 22 45 15 00.

Ved behov for revmakirurgiske/ortopediske inngrep, henvis til Ortopedi, Senter for ortopedi og revmatologi

Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk sykdom

Henvisning til kompleks rehabilitering av pasienter med revmatologisk sykdom sendes til Revmatologisk avdeling og stiles til Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk sykdom (NBRR).

Henvisningskriterier

NB: Alle følgende kriterier skal være oppfylt:

 • Inflammatorisk revmatisk sykdom (se aktuelle diagnoser nederst), medisinsk behandlet etter gjeldende retningslinjer av lokal revmatolog.
 • Alder over 18 år.
 • Rehabilitering kommunalt og regionalt er prøvd og/eller vurdert som utilstrekkelig.
 • Behov for tverrfaglig spisskompetanse innen revmatologi og rehabilitering med samtidige tiltak fra 6 faggrupper (ergoterapeut, fysioterapeut, psykolog, revmatolog, sosionom og sykepleier).
 • Komplekse sykdomsutfordringer (som inkluderer minst 3 av kulepunktene under):
  • Smerter og/eller utmattelse.
  • Overforbruk av analgetika.
  • Fysisk funksjonstap på grunn av revmatisk sykdom.
  • Psykiske utfordringer som f.eks. angst og/eller depresjon.
  • Komorbid somatisk sykdom.
  • Sosiale- og aktivitetsrelaterte utfordringer (utdanning, arbeid, økonomi, familie- og hverdagsliv, fritid).
  • Manglende tilbud i lokale helse- og sosiale tjenester

Aktuelle diagnoser: Revmatoid artritt, Psoriasisartritt, Juvenil ideopatisk artritt, Spondyloartritt, Bekhterev sykdom, Systemisk lupus erythematosus, Sjøgrens syndrom, Polymyositt, Dermatomyositt, Inklusjonslegememyositt, Progressiv systemisk sklerose, Behcets syndrom, Polymyalgia revmatica, Temporalisarteritt, GPA/Wegeners granulomatose, Takayasus arteritt og ev. andre sjeldne inflammatoriske sykdommer behandlet av revmatolog.

Henvisning til ortopedi/revmakirurgi stiles til Senter for ortopedi og revmatologi (SOR)

I vurdering av søknader tar vi utgangspunkt i retningslinjer gitt i Prioriteringsveileder i Revmatologi IS-1630, Helsedirektoratet 2008.

 

Fant du det du lette etter?