Henvisninger til ultralyd - DVT

Fastlegene kan henvise direkte til ultralyd ved Radiologisk avdeling ved spørsmål om DVT. I noen tilfeller er henvisningen mangelfull og indikasjonen uklar, dette gjør det vanskelig å prioritere hastegrad. Avdelingen oppfordrer til å bruke diagnoseverktøyet Wells score.

Skjema, forenklet DVT score

Høsten 2018 ble det innført en ordning der fastlegene kan henvise direkte til ultralyd ved Radiologisk avdeling ved spørsmål om DVT (fra sykehusets opptaksområder). Vi ser at ordningen fungerer godt, det er en økning på ca 20 % i antall undersøkelser. 

I noen tilfeller inneholder henvisningen mangelfulle opplysninger og indikasjonen er uklar, dette gjør det vanskelig å prioritere hastegrad. Radiologisk avdeling oppfordrer til å bruke diagnoseverktøyet Wells score, spesielt ved usikker klinikk. Det er utviklet flere skår-systemer for klinisk sannsynlighet for DVT. Wells skår er den som er best validert i klinikken og bør benyttes på alle pasienter med mistanke om DVT: Se tabellen her: Helsebiblioteket – Dyp venetrombose

Radiologisk avdeling ser frem til et fortsatt godt samarbeid!

Erik Haavardsholm
Overlege, Radiologisk avdeling