Hospitering for fastleger

Én dags strukturert hospitering på sykehus for fastleger gir ti poeng til videre- og etterutdanning i allmennmedisin. Ta kontakt med de respektive avdelingers praksiskonsulenter eller avdelingenes kontaktpersoner for dette.

​Helsedirektoratets skjema for strukturert hospitering må fylles ut, underskrives og stemples av den spesialisten hospitanten har fulgt på avdelingen. Skjemaet må deretter sendes til legeforeningen for godkjenning. 

Hospitering ved Kirurgisk avdeling

Ønsker du å friske opp kne- og hofteproblematikk med kliniske undersøkelser, eller praktisk kunnskap om anorektoskopi eller kolo- og gastroskopi?

Kontakt: Barbro Flage Braathen
Epost: BarbroFlage.Braathen@diakonsyk.no

Hospitering ved Revmatologisk avdeling
Etter morgenmøte med legegruppen følger hospitanten revmatolog på vaktpoliklinikken fram til lunsj og på injeksjonspoliklinikken resten av dagen.

Spørsmål og påmelding rettes til avdelingskoordinator Kristin Hellem
E-post: kristin.hellem@diakonsyk.no
Telefon: 22451747 

Spørsmål kan også rettes til praksiskonsulent Tove Borgen 
E-post: tove.borgen@diakonsyk.no

Hospitering ved Medisinsk avdeling

Ønsker du å være med på morgenmøte, røntgenmøte, legevisitt på sengeenhetene og undersøkelser, tolkning og behandlinger på de ulike seksjonene på Medisinsk poliklinikk?

Spørsmål rettes til leder praksiskonsulent Elise Dale
E-post: elise.dale@diakonsyk.no   

Hospitering ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

Hospitanten kan være med på morgenmøte med akutteamet, personalmøte og inntaksmøte. Etter lunsj kan man være med en behandler i Poliklinikken Raskere tilbake og eventuelt delta i en terapitime eller være med akutteamet resten dagen.

Spørsmål rettes til praksiskonsulent Eli Ringstad Skeid
E-post: eliringstad.skeid@diakonsyk.no

Fant du det du lette etter?