Kognitiv atferdsterapi for pasienter med irritabel tarmsyndrom

Den helsepsykologiske tjenesten ved Diakonhjemmet Sykehuset tilbyr behandling basert på kognitiv atferdsterapi for pasienter med irritabel tarmsyndrom. Behandlingen er basert på forskning om hva som opprettholder mage-tarmplager ved irritabel tarmsyndrom og om hva som kan hjelpe. Det er god dokumentasjon for at behandlingen reduserer symptomer og styrker livskvalitet og funksjon. Nytt kurs starter opp i september 2020. 

Nærbilde dame som holder seg for magen i smerte

Tiltakene er rettet spesifikt mot tanker, følelser og handlemåter som vedlikeholder og forsterker plagene. Pasienten lærer om hvordan sikringsatferd og unngåelsesstrategier bidrar til å opprettholde og forsterke mage-tarmplager, og øver på mentale strategier og konkrete handlemåter som kan snu onde sirkler til gode sirkler. Det vil ikke bli lagt vekt på kost og ernæring eller medikamentell behandling, det bør eventuelt tas opp med ernæringsfysiolog og lege. 

Behandlingen foregår i gruppe sammen med andre pasienter med irritabel tarmsyndrom, og går over syv samlinger à to timer, samt en oppfølgingssamling. Lege og psykologspesialist leder samlingene, og i tillegg deltar en likeperson som selv har irritabel tarmsyndrom. 

Høstens kurs starter i september 2020, med forbehold om endringer pga koronaepidemien. Kurset går over følgende dager: 

7.9, 14.9, 21.9, 8.10, 12.10, 19.10, 25.10 og oppfølging 14.12.
Alle datoer kl 15.15 - 17.15.  

Deltagerne vil bli fulgt opp individuelt med videokonsultasjon dersom smittevernhensyn hindrer fysisk oppmøte. Det tas nødvendige smittevernhensyn, blant annet med redusert antall deltakere. 

For mer informasjon, kontakt psykologspesialist Elin Fjerstad, 906 22 834.

Kriterier for henvisning

 • Pasienten skal oppfylle Roma IV diagnostiske kriterier for irritabel tarmsyndrom, dvs:
 • Tilbakevendende magesmerter gjennomsnittlig minst 1 dag per uke siste 3 måneder og som i tillegg er assosiert med 2 eller flere av følgende kriterier:

  1. Relatert til defekasjon
  2. Assosiert med endring i avføringshyppighet
  3. Assosiert med endring i avføringens form (utseende)

 • Kriteriene må være oppfylt de siste 3 måneder og symptomene må ha begynt minst 6 måneder før diagnosen stilles.
 • Pasienten skal ikke samtidig ha annen mage-tarmsykdom, som inflammatorisk tarmsykdom (Crohns sykdom, ulcerøs kolitt) eller cøliaki (også velbehandlet).
 • Pasienten må være adekvat utredet med tanke på alvorlig mage-tarmsykdom, spesielt ved røde flagg som for eksempel blod i avføringen/blødning fra tarm, anemi, uforklarlig vekttap, feber av ukjent årsak og forekomst av tykktarmskreft i familien.  
 • Pasienten må selv ønske behandlingen og føle seg klar for å ta grep som kan gi endring. 


Henvisning sendes til Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, Diakonhjemmet Sykehus, postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo.

For mer informasjon, kontakt psykologspesialist Elin Fjerstad, 906 22 834.