Koronasituasjonen på Diakonhjemmet

Les om henvisnnger, hastevurderinger, akuttbehandling, triageringstelt og omorganiseringer.

​Alle henvisninger mottas ved poliklinikkene, men sykehuset trenger hjelp til seleksjon av pasienter som trenger hastevurdering. Pasienter som kan risikere prognosetap må fortsatt henvises og får behandling raskt. Eksempel akutt artritt, nytilkommet rektalblødning, alvorlig psykiatrisk tilstand.

Pakkeforløp for kreft utredes som tidligere.

Mindre alvorlige tilstander som ikke haster, vil blir vurdert, men det må påregnes lengre ventetid.

Triageringstelt er satt opp og er i drift utenfor Akuttmottaket.

Sengeposter er omorganisert for behandling av koronapasienter og mistenkt smittede pasienter som venter på prøvesvar. Det planlegges for videre scenarier fortløpende.

Akuttinnleggelser foregår som tidligere.