Koronasmitte, ny info om pasienter som trenger innleggelse

Pasienter med koronasmitte som trenger sykehusinnleggelse skal nå til sitt lokalsykehus.

​Det er innført nye rutiner for hvor pasienter med bekreftet koronasmitte eller sterk mistanke om koronasmitte skal legges inn dersom de trenger sykehusinnleggelse. Disse pasienter skal nå til sitt lokalsykehus.

Diakonhjemmet Sykehus tar daglig imot pasienter fra Groruddalsbydelene som sokner til Ahus. Dersom pasienter fra disse bydelene har bekreftet Covid 19/sterk mistanke om koronasmitte skal de fortsatt legges inn på Ahus. 

Diakonhjemmet Sykehus stopper planlagt kirurgi fra fredag 13. mars og reduserer poliklinisk aktivitet. Øyeblikkelig hjelp blir ivaretatt som tidligere. Sykehuset har også innført besøksforbud.

Se Informasjon om koronavirus