Korte ventetider for brokk- og galleoperasjoner

Kirurgisk avdeling melder om god kapasitet og korte ventetider på galle- og brokkoperasjoner. Ventetidene på gallestensoperasjoner er for tiden fire uker for utredning, tre uker for dagbehandling og tre uker for behandling som krever innleggelse.


​- Vi har høy kompetanse, kort ventetid og er det Oslo-sykehuset som foretar flest gallestenoperasjoner i året, sier avdelingsoverlege Anders Husby. I 2018 ble det gjennomført 283 inngrep.

Det er fire – seks ukers ventetid på utredning og behandling av de ulike brokktilstandene, se helsenorge.noHenvisninger gastrokirurgi