HELSENORGE

Korte ventetider for galle- og brokkoperasjoner

Kirurgisk avdeling melder om god kapasitet og korte ventetider på galle- og brokkoperasjoner. Ventetidene på gallestensoperasjoner er for tiden fire uker for utredning og tre uker for dagbehandling eller innleggelse. For brokkoperasjoner er tilsvarende tall fire og fem.

Brokkoperasjoner:
4 uker til utredning
5 uker til dagbehandling (9 totalt)
5 uker til innleggelse (9 totalt)

Vi opererer både med laparoskopisk og åpen teknikk

Gallestenoperasjoner:
4 uker til utredning
3 uker til dagbehandling (7 totalt)
3 uker til innleggelse (7 totalt)

- Vi har høy kompetanse, kort ventetid og er blant de Oslo-sykehusene som foretar flest gallestenoperasjoner i året, sier avdelingsleder Anders Husby.

helsenorge.noHenvisninger gastrokirurgi