Kursaktivitet på Lærings- og mestringssenteret (LMS)

På LMS gjennomføres det både fysiske og virtuelle kurs, på grunn av smittevernsituasjonen. Noen kurs er bare fysiske, andre bare virtuelle, noen begge deler, avhengig av pasientgruppene.


​Det er relativt lange ventelister på artrose- og fibromyalgikurs, og vanligvis god kapasitet på kurs innen hjerneslag, hoftebrudd, hjertesvikt og kols.

Oversikt over all kurs for pasienter og pårørende ved Diakonhjemmet sykehus:

Kurs og opplæring for pasienter og pårørende