HELSENORGE

Ledige plasser i gruppe for behandling av generalisert angstlidelse

Poliklinikken Raskere tilbake har ledige plasser i gruppe for behandling av generalisert angstlidelse med oppstart 30.08 kl 10 - 12.  Les mer om tilbudet.

​Behandlingen baserer seg på metakognitive prinsipper for angstbehandling.

Henvisningen merkes «GAD gruppe» og sendes til Poliklinikken Raskere tilbake.

Pasienter som ikke fra før er knyttet til Poliklinikken Raskere tilbake tas inn til en vurderingssamtale. ​

Se info på sykehusets nettsider:
Angst - kurs og behandling av generalisert angst (2022)​Se informasjonsskriv til pasienter:
Gruppebehandlign for generalisert angst - Poliklinikken psykisk helse og arbeid