HELSENORGE

Ledige plasser i grupper for mennesker med generalisert angstlidelse (GAD)

Ved Poliklinikk psykisk helse og arbeid (tidligere Poliklinikken Raskere tilbake) på Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen starter vi opp grupper for pasienter med generalisert angstlidelse som primærdiagnose, inkludert de som har depressiv sekundærproblematikk.

Målgruppe og innhold​

I gruppen får pasientene kunnskap om atferd, antakelser og tankemønstre som opprettholder angstproblematikken. Målet er å redusere disse opprettholdende faktorene, slik at angsten blir mindre plagsom og hemmende. Behandlingen baserer seg på metakognitive prinsipper for angstbehandling.

De viktigste forutsetningene for å ha nytte av behandlingen er villighet til å reflektere rundt egen angstproblematikk og mestringsstrategier i gruppen, samt teste nye måter å håndtere bekymringstanker og angst på. Det er også viktig at deltakerne er innstilt på å jobbe på egenhånd mellom samlingene med temaene som behandles i gruppen. 

Målgruppe

Kurset er for pasienter ved Poliklinikken Raskere tilbake som har GAD, dvs «Generalisert angstlidelse» (F41.1 i ICD-10), som primærdiagnose, inkludert de som har depressiv sekundærproblematikk.


Oppstart
Første samling tirs. 1. mars 2022, deretter hver tirsdag i 10 uker.

Tidspunkt: Tirsdager fra kl 10.00 til 12.00.

Påmeldingsfrist: Fortløpende.

Sted: Forskningsveien 7​, inngang C1

Henvisning:
Aktuelle pasienter kan henvises til Poliklinikken Raskere tilbake, Vinderen VPA. Det bør fremkomme at det er ønskelig med vurdering av gruppetilbud, spesisifiser gjerne med "GAD-gruppe". Aktuelle pasienter vil bli innkalt til vurderings- og forsamtale.

Kontaktperson, gruppeleder:
Kjetil Hodne
Tlf: 22 02 98 00

Last ned kursinformasjon via lenken under:

Angst - kurs og behandling for generalisert angst