Medisinsk biokjemi

Avdeling for medisinsk biokjemi utfører blodprøvetaking og analysearbeid for pasienter innlagt i sykehuset og for polikliniske pasienter i sykehusets sektor. Disse har henvisninger fra sykehusets leger og fra legene i primærhelsetjenesten.

​Rekvirering fra legekontor

De fleste legekontorer kan rekvirere prøver elektronisk fra sitt journalsystem.

For spørsmål om oppkopling og tilrettelegging, ta kontakt med Avdeling for medisinsk biokjemi på tlf. 22 45 15 70.

Rekvisisjonen, både på papir og elektronisk, er å anse som en kontrakt mellom rekvirent og Avdeling for medisinsk biokjemi.  Avdelingen utfører de analyser som er bestilt, men forbeholder seg retten til å tilleggsrekvirere analyser der dette er medisinsk forsvarlig ut fra patologiske funn.

For tilsendte prøver fra primærhelsetjenesten kan det forekomme at analyser ikke kan utføres hvis prøvematerialet har overskredet holdbarheten for analyser, prøverør mottas umerket eller det har vært vesentlige feil ved prøvetakingen/prøvebehandlingen. Analysene besvares da med «Ikke utført» sammen med kommentar om hvorfor. Rekvireres analyser avdelingen selv ikke utfører, videresendes disse til aktuelt laboratorium.

Nødvendig innhold i papirrekvisisjon

Rekvirentdata

 • RekvirentID – HPR-nummer
 • Etternavn, fornavn evt. legesenter
 • Adresse
 • Postnummer og –sted

Pasientdata

 • Fødselsnummer (11 siffer)
 • Etternavn, fornavn
 • Kjønn
 • Adresse
 • Postnummer og –sted

Prøvetakingstidspunkt

 • Dato
 • Klokkeslett

Ønskede analyser
Sett kryss ved ønskede analyser
For analyser som ikke er angitt på rekvisisjonen, påfør disse i feltet «Andre analyser»

Papirrekvisisjoner kan fås tilsendt ved å kontakte Avdeling for medisinsk biokjemi på tlf. 22 45 15 70.

Prøveglassene må merkes med barkode-etikettene som følger papirrekvisisjonen. Disse festes så barkoden er vertikal.

Hvis ditt legekontor har elektronisk rekvirering til vårt laboratorium, kan du sende bestillingen elektronisk til oss. Vi vil da finne den når pasienten henvender seg på vår poliklinikk.

For mer informasjon om avdeling, analyserapporter og laboratoriehåndbøker se Mer om avdelingen på hjemmesiden:
Avdeling for medisinsk biokjemi

Åpningstider prøvetakingspoliklinikken
Mandag – fredag: kl. 07.30 – 15.30

(Onsdag før skjærtorsdag, julaften og nyttårsaften: kl. 07.30 – 12.00) 
Lørdag/søndag/helligdag: STENGT    

Timebestilling ikke nødvendig 
Unntak: Glukosebelastning Tlf. 22 45 15 70 

Adresse:
Poliklinikkinngang, Reidar Kobros vei 5 
Sykehusets underetasje


Fant du det du lette etter?