HELSENORGE

Mistenker du DVT på en av dine pasienter?

Fastleger kan henvise direkte til ultralyd ved Radiologisk avdeling ved Diakonhjemmet Sykehus ved spørsmål om DVT. Sykehuset ber om at henviser utfører Wells score i forkant, og kontakter avdelingen.

LEge tar ultralyd på pasient

​Dersom pasienten har WELLs score  ˃ = 2, ring direkte til Radiologisk avdeling 22 45 15 69, hverdager 08.00 – 15.00, og avtal time for pasienten.  

Pasienter med Wells score ˂ = 1, kontakt Akuttmottaket tlf. 22 45 15 50 for D-dimer og vurdering. 

Administrative forhold:

Rutinen gjelder på dagtid på hverdager, mandag - fredag kl. 08.00-15.00
(tlf-tid kun frem til 14.45).
Etter kl. 15.00 må fastlege/legevaktslege kontakte Akuttmottaket.

Ved positivt funn på ultralyd:

  • Radiolog kontakter vakthavende medisinsk bakvakt 1222 på dagtid og s   ekundærvakt 1121 på vakttid i Akuttmottaket.
  • Pasienten sendes til Akuttmottaket for videre oppfølging/behandling.

Ved negativt funn på ultralyd:

  • Pasienten får beskjed og tar selv kontakt med fastlege.
  • Radiolog ringer ikke til fastlegen, svaret sendes direkte til fastlege elektronisk.

Andre positive funn (bakers cyste el.):

  • Dikteres av radiolog, og følges opp av fastlege.