Normal drift og god kapasitet på KAD Aker

KAD opprettholder normal drift på sengepostene og med uendrede innleggelseskriterier.

​KAD opprettholder normal drift på sengepostene og med uendrede innleggelseskriterier.

KAD vil bidra til gode pasientforløp både for pasienter med mistenkt eller bekreftet koronasykdom og alle andre som trenger innleggelser. KAD kan også bidra med observasjon, avklaring av Covid-19 status og aktuelt behandlingsnivå  for pasienter med uavklart Covid-19 status som trenger innleggelse i helsehus og som ikke kan avklares i hjemmet.

Pasienter som er for syke for helsehus og ikke trenger innleggelse i spesialisthelsetjenesten, observeres og behandles på KAD som normalt. Dette gjelder også Covid-19 pasienter

KAD oppfordrer fastleger til å påse at legemiddelinformasjon er oppdatert hos pasienter som er i risiko for koronasykdom slik at denne er tilgjengelig også ved innleggelse fra legevakt.

Ved innleggelser i KAD eller i sykehus oppfordres det til at bakgrunnsinformasjon og anamnese avklarer eventuell risiko for koronasykdom ved innleggelse slik det er lettere å sortere pasientene rett i forbindelse med mottak av pasienter.