HELSENORGE

Organisasjonsstrukturen på sykehuset

Fra 1. januar 2020 ble sykehuset, med alle sine virksomheter, delt inn i fem klinikker: Klinikk for medisin, Klinikk for anestesi og kirurgi, Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning, Klinikk for psykisk helsevern og rus og Klinikk for medisinsk service. Slik har sykehuset fått færre og mer jevnt store organisasjonsenheter og har samlet lederressursene bedre på tvers av sykehuset.

Klinikklederne; fra ve: Magne Flatlandsmo, Gro Jensen, Mette Garvoll, Kjetil Bergsmark og Arild Hagesveen.

​Alle avdelinger innen psykisk helsevern på Vinderen og Tåsen er nå samlet i Klinikk for psykisk helsevern og rus.
Kirurgisk avdeling og Anestesi- og intensivavdelingen er slått sammen i Klinikk for anestesi og kirurgi.  
I denne klinikken er legene innen ortopedi og gastrokirurgi nå organisert i hver sine avdelinger, med egne bakvakter 24/7.
Akuttmottaket er flyttet fra Anestesi- og intensivavdelingen til Klinikk for medisin.

Klinikkene ledes av
Klinikk for medisin: Arild Hagesveen
Klinikk for anestesi og kirurgi: Magne Flatlandsmo
Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning: Kjetil Bergsmark
Klinikk for psykisk helsevern og rus: Mette Garvoll
Klinikk for medisinsk service: Gro Jensen

Se sykehusets organisasjonskart