Palliativt team styrket

Tonje Sandblost begynte som overlege i Palliativ team ved Diakonhjemmet sykehus 21. januar. Sykehuset har dermed for tiden to sykepleiere og to leger med hovedoppgave å gi smerte- og symptomlindring til både inneliggende og polikliniske pasienter. Disse samarbeider også nært med andre faggrupper ved sykehuset.

Palliativt team behandler pasienter som har påvist en alvorlig sykdom som ikke lenger kan kurereres og som trenger lindrende behandling. Dette er primært kreftpasienter, men også pasienter med andre livstruende sykdommer som KOLS og alvorlig hjertesvikt. I dag har teamet kontakt med rundt 80 pasienter fra sykehusets sektor. Kontakten varierer avhengig av pasientens tilstand.

Tiltakene kan rettes mot pasientens fysiske smerte, samt lindring og oppmerksomhet rettet mot psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle utfordringer. Palliativt team jobber tverrfaglig.

Nært samarbeid

Leger på OUS, Diakonhjemmet Sykehus eller fastleger kan henvise pasienter til Palliativt team. Sykepleier eller lege i teamet kontakter den aktuelle pasienten for å avklare situasjon og hjelpebehov, og etablerer også eventuelt kontakt med Fransiskushjelpen, kreftkoordinator eller andre ressurspersoner i bydelen. Legen har også mulighet til å dra på hjemmebesøk og møte samarbeidspartnere rundt pasienten der 
- Vi er tilgjengelige for fastlegene i sykehusets sektor og samarbeider godt med flere av dem, sier Tonje Sandblost, som oppfordrer dem til å ta kontakt.

Sandblost er onkolog, og har tidligere arbeidet ved Sørlandet Sykehus Kristiansand, Radiumhospitalet og Ullevål. De to siste årene har hun vært på Palliativ avdeling på A-hus.

Kontaktperson/leder: spesialsykepleier Lars Holtet 
Tlf: 22 45 41 01