Radiologisk avdeling stenger for kopisvar til fastleger på henvisninger rekvirert av sykehusleger

I februar endret Radiologisk avdeling sine rutiner for utsending av kopi av røntgensvar, slik at fastleger også fikk svar på røntgenundersøkelser rekvirert av sykehusleger. Reaksjonene på dette har vært delte, nå har avdelingen stengt av for denne muligheten.

Dette var ment som et servicetilbud til fastlegene, men reaksjonene har vært delte. Praksiskonsulentene ved sykehuset har vært i tett dialog med Radiologisk avdeling om denne saken, og temaet har også blitt drøftet med fastlegene på ALU-møter i bydelene. Flere av fastlegene i sektor var imot den nye ordningen. Radiologisk avdeling har derfor, etter dialog med PKO ved sykehuset, stengt av for kopi av røntgensvar rekvirert av sykehusleger.

Radiologisk avdeling er åpen for å gjeninnføre ordningen, dersom dette skulle bli et ønske fra fastlegene i sektor.