HELSENORGE

Redusert bemanning i Palliativt team

På grunn av midlertidige bemanningsproblemer er det redusert tilbud fra sykehusets Palliative team frem til august.

​Beklageligvis er vi i en akutt situasjon uten sykepleier eller palliasjonslege i vårt Palliative team p.t. Dette skyldes midlertidig bemanningsproblemer, overgang til nyansatte sykepleiere og nye overleger til teamet. Først fra august vil vi være tilbake med et forsterket team. Vi er heldige og har rekruttert erfarne medarbeidere med høy kompetanse til Palliativt team.

Alle nye henvisninger vil bli fulgt opp og vurdert av overleger ved Klinikk for medisin, og telefonen besvares av sykepleier eller koordinator gjennom sommeren.

Gjeldene fra uke 25:
Vi ber om at koordinatorene i bydelene i størst mulig grad rådfører seg med pasientens fastlege. Pasienter med åpen henvendelse, kan ta kontakt direkte med Akuttmottaket for konsultering ved akutt forverring på tlf. 22 45 15 50.

Dersom dere ikke oppnår kontakt på Palliativt teams telefon 22 45 41 01, legg igjen beskjed på telefonsvarer. Dere blir da kontaktet så snart som mulig av sykepleier/ koordinator for oppfølging.

Thomas Svendsen
Avdelingsleder, Medisinske leger