HELSENORGE

Riktig bruk av opioider

Ønsker du som fastlege og oppdatere deg på «Riktigere bruk av opioider ved langvarige ikke-maligne smerter»? KUPP tilbyr nå én-til-én besøk via nettkonferanse til fastleger i Helse Sør-Øst. Tilbudet er gratis og tar 30-40 minutter av en arbeidsdag. 

​Nærmere informasjon og påmeldingsinformasjon finner du her:

Riktigere bruk av opioider ved langvarige ikke-maligne smerter.pdf