Sykehusets spesialister i geriatri vil gjerne bistå 1. linjen

Spesialistene i geriatri ved Medisinsk avdeling vil gjerne bistå 1. linjen ved behov, bare ta kontakt.

Overlegene og geriaterne Anne Kristin Gulsvik (til ve), Rehman Qazi og Anette Hylen Ranhoff er tilgjengelige for å rådgi og diskutere.

I sin prioriteringsveileder skriver Helsedirektoratet at covid-19-syke sykehjemspasienter i hovedsak bør forbli i sykehjemmet og at skrøpelige hjemmeboende bør behandles av kommunale instanser.

Spesialistene i geriatri ved Medisinsk avdeling vil gjerne bistå 1. linjen i ivaretakelsen av de eldre, skrøpelige pasientene. Det kan være med råd eller som sparringspartner når det gjelder spørsmål rundt demens, palliasjon, hjerneslag, polyfarmasi o.a.

De sårbare gamle er særlig utsatt i pandemien og samarbeid rundt denne tematikken ble ytterligere aktualisert i Torgeir Brun Wyllers siste kronikk i Tidsskrift for den norske legeforening:
Hvileskjær i pandemien må brukes til bedre planlegging for de eldste

Se også overlege/professor Anette 
Hylen Ranhoff og overlege Marius Myrstad sin kronikk i samme tidsskrift:
Akutt syke eldre i koronaens tid

Dagsavisen 30.03.2020: Marte Mellingsæter, Siri Rostoft, Reidar Pedersen, Marc Ahmed:
Kan vi forberede oss på døden?

Kontaktinformasjon
Anette Hylen Ranhoff : Anette.Ranhoff@diakonsyk.no
Sigurd Evensen: Sigurd.Evensen@diakonsyk.no 
Rehman Qazi: RehmanUl-Haq.Qazi@diakonsyk.no 
Anne K. Gulsvik: AnneKristine.Gulsvik@diakonsyk.no

Overleger, Diakonhjemmet Sykehus
Telefon: 22 45 15 00