HELSENORGE

To nyttig kurs for pasienter med IBS

Sykehusets Lærings- og mestringssenter (LMS) arrangerer. Det kreves henvisning til begge kursene. 

Irritabel tarmsykdom (IBS)

Kurset er et lærings- og mestringskurs som foregår på dagtid fordelt på tre dager, ca 6 timer hver gang. Det er som regel 8 -12 deltakere, som møter et tverrfaglig team bestående av lege, psykolog, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut og farmasøyt. Fokus i kurset er mestring av dagliglivet og hvordan påvirke egen helse positivt.

Nytt kurs starter 01.12.22. 

Les mer om kurset her:
Irritabel tarmsyndrom (IBS) - Diakonhjemmet Sykehus

IBS - Kognitiv atferdsterapi for pasienter med irritabel tarmsyndrom

Behandlingen er digital og foregår i grupper på 10 deltakere, med syv samlinger a 2 timer og en oppfølgingssamling to måneder etter. Deltakerne lærer hva som bidrar til å opprettholde og forsterke mage-tarmplager og får verktøy basert på klinisk helsepsykologi og kognitiv atferdspsykologi. Hensikten er å snu onde sirkler, få bedre funksjon og livskvalitet. For dem som ønsker tverrfaglig informasjon er det en fordel å ha tatt lærings- og mestringskurset først.

Neste kurs starter 12.10.22.

Les mer om kurset her:
IBS - kognitiv atferdsterapi ved IBS (2021) - Diakonhjemmet Sykehus