Utvidet tilbud innen anoproktologi

Ylva Sahlin, dr. med og spesialist i gastrokirurgi er nå tilknyttet gastrokirurgisk seksjon på Kirurgisk avdeling. Sahlin er en erfaren kirurg innen avansert anoproktologi. 

Man kan henvise pasienter med spørsmål om operasjon av sphinkter insuffisiens (f. eks. som følge av skade under fødsel) og fistler.