Velkommen til Møteplass Oslo - neste er revmatologi

Møteplass Oslo arrangerer fire kveldsmøter i året for fastleger, kommunalt ansatte leger og sykehusleger. Onsdag den 11. september er temaet revmatologi.

Det blir korte, faglige innlegg om utvalgte revmatologiske sykdommer, med vekt på relevant diagnostikk og behandling, samt ansvarsfordeling og samarbeid om pasientene.
Behandlingstilbudet ved de revmatologiske avdelinger ved Rikshospitalet og Diakonhjemmet blir presentert og det legges opp til dialog om oppgavefordeling og samhandling innenfor revmatologifeltet. 

Hold av datoen, program kommer over sommeren.

OUS - Samhandling:
Møteplass Oslo