HELSENORGE

Velkommen til Smitteverndagen 2022

Sykehusets smittevernteam ønsker leger, sykepleiere, helsefagarbeidere og annet helsepersonell velkommen til smitteverndag 15. november kl 08 - 15.

​Programmet er allsidig og dekker flere områder innen smittevernet.
Foreleserne er fra OUS og Diakonhjemmet sykehus.

Program Smitteverndagen

Kurset søkes godkjent av Den norske legeforening med 7 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen for leger.
Kurset er godkjent av NSF som meritterende for klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleier med 7 timer og av Fagforbundet i program for klinisk fagstige for sykepleiere med 7 timer.

Pris: Kr. 750,- for eksterne deltakere.

Kurspåmelding