Vi søker fastlegerepresentant til Helsefellesskap Diakonhjemmet

Lokalt samarbeidsutvalg i Diakonhjemmet sektor (LSU-DS) søker fastlegerepresentant. Er du interessert i å være med å videreutvikle det gode samarbeidet om helse- og omsorgstjenester mellom Diakonhjemmet Sykehus og bydelene i Diakonhjemmet sektor?  Meld deg som kandidat til fastlegerepresentant i LSU-DS.

​Fra 1. januar 2021 ble det opprettet 19 helsefellesskap i landet.  Oslo er ett helsefellesskap.  Internt i Oslo er det opprettet fire lokale samarbeidsutvalg – ett i hver sykehussektor.

Nå skal vi velge fastlegerepresentant og vara til lokalt samarbeidsutvalg i Diakonhjemmet sektor (LSU-DS). Et rekrutteringsutvalg bestående av hovedtillitsvalgte for fastleger i bydelene Ullern, Vestre Aker og Frogner, samt leder for praksiskonsulentene ved Diakonhjemmet sykehus – som leder utvalget, er ansvarlige for ansettelsen. 

Vi ønsker oss en fastlege med interesse for samhandling, relasjonsbygging og strategisk arbeid for gode pasientforløp.

Det planlegges fem møter á to timer pr år i LSU-DS. Det må også påregnes noe for – og etterarbeid. Tidsbruken vil bli honorert, men satser og timeantall er ikke avklart enda.

Oppstart høst 2021. Funksjonstid er tre år.

Rekrutteringsutvalget oppfordrer fastleger i sektor til å melde kandidater til dette vervet
Kandidater kan meldes til PKO-leder Inger Størmer Thaulow innen 18. mai: Inger.StormerThaulow@diakonsyk.no

Les mer: Helsefellesskap– mer innflytelse for fastlegen