HELSENORGE

Om forskning ved sykehuset

Diakonhjemmet sykehus har i løpet av året mottatt en rekke forskningstildelinger og støtte. Blant annet har våre forskere mottatt forskningsmidler til fem prosjekter fra Helse Sør-Øst, og forskningsrådet har gitt midler til etablering av et forskningssenter for behandling innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer.

Nærbilde av to forskere som ser i mikroskop

Diakonhjemmet sykehus har en betydelig forskningsaktivitet, spesielt innen fagområdene revmatologi, psykisk helsevern og psykofarmakologi. Sykehusets visjon er at all forskning skal være klinikknær og bidra til bedre behandling for pasientene.

Les om de nyeste bevilgningene her (16.12.22)​

Les om noen av de nyligste bevilgningene her (03.02.2022)

Forskningsprosjekter

Det pågår til enhver tid mange forskningsprosjekter ved Diakonhjemmet sykehus, i tillegg deltar vi i samarbeidsprosjekter som ledes av andre institusjoner. I lenken nedenfor får du en prosjekt over alle våre prosjekter, både de vi leder og de vil deltar i.

Forskning på helseopplysninger uten samtykke der informasjon kun formidles gjennom sykehusets nettsider ​​

Forskningsutvalget

Forskningsutvalget (FU) skal gi råd til direktøren i spørsmål knyttet til forskning, og alle kliniske avdelinger skal være representert i forskningsutvalget. 

Forskningsutvalget skal:  

 • Vurdere om forelagte forskningsprosjekt eller kvalitetsprosjekt er relevant for sykehusets kliniske tjenester, at intern ressursbruk er avklart, at det faglige opplegget er tilfredsstillende og at det er innhentet nødvendige godkjenninger.
 • Vurdere prioritering ved konkurrerende eller sammenfallende prosjektforslag på tvers av avdelinger.
 • Medvirke til utformingen av sykehusets overordnede forskningsstrategi og handlingsplan for forskning.
 • Foreslå informasjonstiltak for å fremme forståelse for forskning i organisasjonen, bidra til å legge til rette for opplæring i forskningsmetode og bidra til at resultater fra forskning presenteres gjennom fagmøter, seminarer og på annen måte ved
  sykehuset.
 • Arbeide for å utvikle og styrke interne og eksterne samarbeidsnettverk (nasjonalt og internasjonalt), herunder forskningssamarbeid med høyskolemiljøet ved Diakonhjemmet VID.
 • Gi råd ved utarbeidelse av interne rutiner og prosedyrer for forskning
 • Fungere som sykehusets publiseringsutvalg

Medlemmer

Espen Molden, leder, Klinikk for psykisk helse og rus
Espen  Haavardsholm, nestleder, Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning 
Siri Lillegraven, Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning 
Ida Løchting, forskningsrådgiver, Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning 
Fredrik Wexels, Klinikk for medisinsk service
Karin Hesseberg, Klinikk for medisinsk service
Leif Erik Vinge, Klinikk for medisin
Erik Øie, Klinikk for medisin
Bernhard Flatøy, Klinikk for anestesi og kirurgi
Mads Sundet, Klinikk for anestesi og kirurgi
Kåre Osnes, Klinikk for psykisk helse og rus
Tore Haslemo, Klinikk for psykisk helse og rus 

Nancy Yue Liu, personvernombud
Camilla Helene Svenningsen, juridisk rådgiver
Victoria P. Kleive, IKT-rådgiver
Inge Skadberg, sekretær 

Doktorgrader 2023 og tidligere

 • Psykologspesialist Ragne G. H. Gjengedal, leder for Enhet for forskning og innovasjon i Voksenpsykiatrisk avdeling, Klinikk for psykisk helse og rus

Fokus på mestring og jobb virker

 • Ortoped Alexander Nilsskog Fraser, overlege i Klinikk for anestesi og kirurgi​
 • ​Fysioterapeut Helene Lindtvedt Valaas, Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering, Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning

​Ny genvariant kan påvirke dosering av SSRI-antidepressiver​​​​​​

 • ​​Anne-Lene Sand-Svartrud ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering, 07.10.2022​

Ergoterapeut disputerte om kvalitet i rehabiliteringstjenester

 • ​​Sykepleier Trond Haugmark, Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering, Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning
 • ​​Avdelingsleder, psykiater Torginn Lødøen Gaarden, Alderspsykiatrisk avdeling, Klinikk for psykisk helse og rus
Depresjon og betennelse hos eldre voksne
 • ​​Klinisk ernæringsfysiolog Sissel Urke Olsen, Avdeling for klinisk aktivitet., Klinikk for medisinsk service

 •  Overlege Mads Sundet, Avd. for ortopedi leger, Klinikk for anestesi og kirurgi

 • Lege Johanna Gehin, Avd. for medisinsk biokjemi, Radiumhospitalet/OUS
Disputerte på samarbeidsprosjekt - mangler lenke

Ergoterapeut disputerte om kvalitet i rehabiliteringstjenester​

 • ​​​​Farmasøyt Lennart Kyllesø, Senter for psykofarmakologi
Ny disputas ved Senter for psykofarmakologi

 • ​Farmasøyt ​Lisbeth Damlien Nymoen, Sykehusapoteket
Farmasøyt Lisbeth Damlien Nymoen har disputert
 • Farmasøyt Line Skute Bråthen, Senter fro psykofarmakologi

Sykehusets niende disputas i år​

Doktorgrader 2021

 • Lege Ulf Sundin, Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning:
  "Magnetic resonance imaging in early rheumatoid arthritis - Evaluation of treatment response and prediction of future disease course".
Ny digital disputas på Diakonhjemmet sykehus
 • Lege Kiarash Tazmini, Medisinsk klinikk:
  "Electrolyte imbalances with special focus on hypokalemia: cellular pathophysiology and clinical manifestations. From basic science to clinical and epidemiological studies".
Årets andre disputas
 • Ergoterapeut Else Marit Holen Gravås,  Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning:
  "Occupational therapy and surgery in thumb cjoint osteoarthritis"arpometacarpal
Enda en disputas ved sykehuset vårt
 • Øystein Maugesten; Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning:
  "Fluorescens optisk bildediagnostikk ved håndartrose".
Ny disputas innen artrose
 • Fysioterapeut Sylvia Sunde, Avdeling for klinisk aktivitet:
  "Exercise to improve physical function and health-related quality of life in older people with or at risk of mobility disability after discharge from hospital. A randomised controlled trial and a cross-sectional study for PhD i helsevitenskap".
Fysioterapeut disputerte på eldres fysiske funksjon ved akutte innleggelser
 • Pernille Steen Pettersen, lege på Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning:
  "Pain sensitization in hand osteoarthritis."
Ny disputas om håndartrose


 

Doktorgrader 2020

 • Lege Anette Bakkane Bendixen, Alderspsykiatrisk avdeling Tåsen:
  "Anxiety among older adults in specialist mental health services".
Kunngjøring

 • Sykepleier Ida Kristiane Roelsgaard, København
  "Smoking cessation among people with rheumatoid arthritis".
 • Lege Dag Kristen Solberg, Senter for psykofarmakologi:

  "Lipid profiles and antioxidants in schizophrenia - association with clinical characteristics and disease phase".
  Kunngjøring

 • Sykepleier Jørghild Jensen, Medisinsk avdeling:
  «National Early Warning Score» og sykepleiernes kompetanse. Om skjønn, klinisk vurdering og ansvar ved bruk av et standardisert verktøy.

Kunngjøring

 • Fysioterapeut Tuva Moseng, Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering:
  "Management of hip and knee osteoarthritis in primary care. Summary of evidence for exercise dose and implementation of a structured care model in primary care".
Kunngjøring

 • Lege Nina Paulshus Sundlisæter, Revmatologisk avdeling
  "Remission in early rheumatoid arthritis - Predictors, definitions and treatment".
Kunngjøring

 • Lege Mona Svanteson, Diakonhjemmet Sykehus/OUS
  "Coronary CT angiography in the assessment of coronary artery disease in high-risk populations"

Doktorgrader 2019

 • Lege Grunde Wibetoe: Hjerte- og karrisikofaktorer ved inflammatoriske leddsykdommer.

 • Fysioterapeut Gunnhild Berdal: nytt rehabiliteringsprogram for revmatikere og evaluerte helseeffekter av dette.
  Kunngjøringen​
 • Farmasøyt Kristine Hole: Blodmarkører med potensial til å kunne forutsi dosebehov av en rekke ulike legemidler.

 • Farmasøyt Caroline Gjestad: Ulike forhold som kan forutsi individuell tilpasning av medisindoser.

 • Psykolog Thomas Skjøthaug: Farsrollen og hvordan opplevelser fra egen oppvekst preger ens rolle som far.

 • Psykolog Eva Hilland: Sammenhengen mellom tankemønstre, oppmerksomhet og depresjon.

 • Lege Linn Fosshaug: Kan ulike signalsubstanser fra fettvev og fettsyrer ha betydning for hjertesykdom, både i gunstig og ugunstig retning.

 • Psykolog Runar Elle Smelror: Samspillet mellom symptomer, kognisjon og hjernestruktur hos ungdommer med psykoselidelser.

 • Lege Lena Bugge Norheim: Studerte nytten av ultralyd ved kortisoninjeksjoner i ledd hos pasienter med revmatoid artritt. I tillegg har hun studert konsekvenser av nye klassifikasjonskriterier for revmatoid artritt.

Doktorgrader 2018

Alexander Mathiessen

Ellen Sauar Norli

Brigitte Michelsen

Gina Charlotte Hetland

Kunngjøring​

Doktorgrader 2017

Eirik Ikdahl

Cathrine Austad

Kjetil Nordbø Jørgensen

Cecilie Skule

Cynthia Sue Crowson

Lyn​n Mørch-Johnsen

Ragnhild Birkeland Waage

Doktorgrader 2016-1991

Disputaser 2014 til 2016

Disputaser 1991 til 2013


 

Fant du det du lette etter?