HELSENORGE

Sykehusets samarbeidspartnere

Her finner du mer informasjon om hvilke nettverk og samarbeidspartnere sykehuset har, hvem sykehuset ønsker kontakt med og kontaktinformasjon til sykehusets innovasjonsrådgiver.

​Sykehuset ønsker eksterne nettverk, gründere, finansielle kilder og innovasjonsmiljøer velkommen til å ta kontakt. Innovasjonsrådgiver Vibeke Dalberg vil formidle kontakt til Innovasjonsutvalget, aktuelle prosjekter eller miljøer på sykehuset: innovasjon@diakonsyk.no

Sykehusets samarbeidspartnere 

Sykehuset samarbeider tett med helsemyndighetene, Helse Sør-Øst og omkringliggende helseforetak og sykehus, pasient- og brukerorganisasjoner, Diakonhjemmet stiftelse og alle virksomhetene organisert i stiftelsen, universiteter og høyskoler, sykehusets sektorbydeler og alle deler av primærhelsetjenesten i bydelene og Oslo kommune.

Noen kontakter og nettverk innen innovasjon:

Innovasjonsnettverket i Helse Sør-Øst arbeider for å dele, lære og gjenbruke gode ideer og prosjekter på tvers av helseforetakene: https://www.helse-sorost.no/helsefaglig/innovasjon

Klaveness Marine har i mange år gitt støtte til et årlig oppstartprosjekt på sykehuset. Midlene fordeles gjennom sykehusets fondsstyre.

Inven2 rådgir rundt kommersialisering av forskning og eies av Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus: https://www.inven2.com/no

Norway Healthtech Sykehuset er medlem av Norway Healthtech som kobler industri, forskning, innovasjon og gründere for å tilrettelegge for markedsdrevet innovasjon. www.normayhealthtech.com

Hvem søker vi samarbeid med?

Sykehuset ønsker å utvide samarbeidet med innovasjonsnettverk, private selskaper, forskningsinstitusjoner og enkeltpersoner som vil støtte sykehusets innovasjonssatsing. Vi diskuterer også gjerne om gode ideer og løsninger til tjenesteinnovasjon kan testes ut ved sykehuset. 

Vil du støtte sykehusets innovasjonssatsing?

Benytt gjerne sykehusets gavekonto.​

Fant du det du lette etter?