HELSENORGE

Årlig kurs i psykofarmakologi - Behandlingsresistens

Behandlingsresistens er årets overordnede tema. Vi ser på ulike aspekter som kan ha betydning for dette, slik som biologisk variasjon, genetisk variasjon og interaksjoner. Andre temaer er kombinasjonsbehandling, toleranseutvikling og nye psykofarmaka.

Kurset er søkt godkjent av Den norske legeforening som valgfritt kurs med 7 timer/7 poeng i videre- og etterutdanning innen psykiatri, allmennmedisin, geriatri, rus- og avhengighetsmedisin, barne- og ungdomspsykiatri og klinisk farmakologi.

Informasjon om påmelding kommer.

Fant du det du lette etter?