HELSENORGE

Digitalt kveldskurs i psykofarmakologi

Kurstilbud til allmennleger og farmasøyter. Arrangeres 22 og 29. mars.

Tema som behandles

Etter kurset skal deltagerne ha tilegnet seg kompetanse om bruk av psykofarmaka, dvs. virkningsmekanismer, effekter, bivirkninger og oppfølging ved analyser. Det vil bli fokus på praktisk bruk.

Læringsmål og målgruppe

Kurset er tenkt å bidra til læringsmålet for allmennleger: ALM085 Selekterte pasientpopulasjoner – dybdekompetanse. Ha dybdekompetanse i behandling og oppfølging av pasienter som bruker psykofarmaka. Målgruppen er leger som arbeider innen allmennmedisin. Andre leger og farmasøyter.

Godkjenning/merittering

Kurset er søkt godkjent av Den norske legeforening med 7 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst) innen allmennmedisin. Kurset er søkt godkjent av Den norske legeforeningen med 7 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering (i gammel ordning) og spesialisters etterutdanning i voksenpsykiatri.

Påmeldingsinformasjon

Påmeldingsfrist er 21. mars 2023 kl. 12:00. Påmeldingen skjer fortløpende inntil kurset er fulltegnet. Dersom påmeldingen viser at kurset er fulltegnet, undersøk gjerne muligheten for restplasser ved å kontakte kursansvarlig Bjarte Nystøyl. Påloggingsinformasjon og annen informasjon blir sendt deltagerne et par dager før kurset. Det er plass til 100 deltakere.

Deltakeravgift

Kurset koster kr. 1500,- pr. deltaker. Deltakeravgiften betales ved hjelp av Vipps eller elektronisk kortbetaling, som også blir bindende påmelding.

Last ned kursinformasjon

Last ned informasjon og program via lenken under:

Kursinvitasjon og program - SFP Digitalt kveldskurs i psykofarmakologi 2023.pdf

Fant du det du lette etter?