HELSENORGE

Seminar om jobbfokusert behandling for pasienter med angst og depresjon

17 og 18 april 2023.

Om tilbudet

Angst og depresjon er blant de vanligste årsakene til sykefravær og uførhet. Mange som rammes ønsker hjelp til å stå i jobb. På dette seminaret vil du lære hvordan du kan bruke jobbfokus i behandling. Vi vil legge vekt på praktisk anvendelse. Seminaret er gratis. Last ned invitasjon m/kart og program via lenken under:

Seminaret holdes i auditoriet ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.
Adr: Forskningsveien 7, 0373 Oslo (Google Maps)

Bakgrunn

Omlag 450 000 personer står utenfor arbeidslivet på grunn av sykdom i Norge. Personer med psykiske helseproblemer utgjør en stor og økende andel, og mange ønsker sterkt å være i jobb. Å delta i arbeidslivet fremmer helse ved å gi rammer, menneskelig kontakt og mening til dagene. Langvarig sykefravær og uførhet kan føre til økt grad av sosial isolasjon og bidra til å forverre sykdom og psykiske plager. Det er derfor viktig med tiltak som gjør det mulig å ha en jobb – også når en har helseproblemer.

Helsepolitiske føringer

Helsemyndighetene har bestemt at fra og med 2018 skal alle helseforetak tilby arbeidsrettet behandling. Poliklinikk psykisk helse og arbeid (tidligere Poliklinikk Raskere tilbake) ved Diakonhjemmet sykehus har fått i oppdrag å spre kunnskap om hvordan arbeidsrettet behandling kan integreres i psykisk helsevern. Muligheten for å lykkes er nemlig størst når tiltak for psykiske vansker og jobbmestring gis samtidig. Virkemidlene er mange, og vi har en rekke gode metoder for integrert behandling.

Påmelding

Påmelding til seminar i Jobbfokusert behandling for pasienter med angst og depresjon den 17. og 18. april 2023

Kart og veibeskrivelse

Seminaret holdes i auditoriet til Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen i Forskningsveien 7

 

Forskningsveien 7 - Google Maps


 

Fant du det du lette etter?