Jobbfokusert behandling - seminar om jobbfokusert behandling til pasienter med angst og depresjon (des. 2021)

Angst og depresjon er blant de vanligste årsakene til sykefravær og uførhet. Mange som rammes ønsker hjelp til å være i jobb. På dette seminaret vil du lære hvordan du kan bruke jobbfokus i behandling. Vi vil legge vekt på praktisk anvendelse.

Bakgrunn for seminaret

Omlag 450 000 personer står utenfor arbeidslivet grunn av sykdom i Norge. Personer med psykiske helseproblemer utgjør en stor og økende andel, og mange ønsker sterkt å være i jobb. Å delta i arbeidslivet fremmer helse ved å gi rammer, menneskelig kontakt og mening til dagene. Langvarig sykefravær og uførhet kan føre til økt grad av sosial isolasjon og bidra til å forverre sykdom og mentale plager. Derfor er det viktig med tiltak som gjør det mulig å ha en jobb også når en har helseproblemer.

Skal tilby arbeidsrettet behandling

Helsemyndighetene har bestemt at fra og med 2018 skal alle helseforetak tilby arbeidsrettet behandling. Poliklinikken Raskere tilbake ved Diakonhjemmet sykehus har fått i oppdrag å spre kunnskap om hvordan arbeidsrettet behandling kan integreres i psykisk helsevern. Muligheten for å lykkes er nemlig størst når tiltak for psykiske vansker og jobbmestring gis samtidig. Virkemidlene er mange, og vi har en rekke gode metoder for integrert behandling.

Påmelding og kursbrosjyre

Meld deg på seminaret via lenken under. Påmeldingsfrist: 1. november 2021.

Påmelding - Seminar om jobbfokusert behandling

Last ned kursbrosjyren via lenken under:

Jobbfokusert behandling for pasienter med depresjon og angstlidelser (9 og 10 des. 2021)Fant du det du lette etter?