Jobbfokusert terapi - oppfølgingskurs i jobbfokusert terapi for angst og depresjon (sept. 2021)

Poliklinikken Raskere tilbake ved Diakonhjemmet sykehus har fått i oppdrag å spre kunnskap om hvordan arbeidsrettet behandling kan integreres i psykisk helsevern.

Om tilbudet

Poliklinikken Raskere tilbake ved Diakonhjemmet sykehus har fått i oppdrag å spre kunnskap om hvordan arbeidsrettet behandling kan integreres i psykisk helsevern.

Diakonhjemmet sykehus har gjennomført flere introduksjonskurs i jobbfokusert behandling med gode evalueringer og har utviklet en veileder i jobbfokusert behandling. Vi er også i gang med flere forskningsprosjekt for å evaluere kvalitet og effekt av behandlingen vår, noe som har gitt oss verdifull innsikt i viktige aspekter å fokusere på i jobbfokusert terapi.

Vi tilbyr nå oppfølgingskurs i jobbfokusert terapi for angst og depresjon. Kurset vil hovedsakelig bestå av ferdighetstrening med utgangspunkt i klinikknære kasus.

Det vil legges vekt på hvordan integrere jobbfokus i din ordinære psykoterapi, fleksibel bruk av jobbintervensjoner og håndtering av utfordrende saker.

Kurset egner seg for terapeuter som har deltatt på introduksjonskurset og som jobber med jobbfokusert terapi til daglig. Kurset er gratis.

Påmelding

Meld deg på seminaret her

Svarfrist: 30. august 2021, kl.16:00 eller når kurset er fulltegnet.


 

Fant du det du lette etter?